Có 1 kết quả:

nống
Âm Nôm: nống
Unicode: U+2B9EA
Tổng nét: 17
Bộ: thập 十 (+14 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nống

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nống lên