Có 1 kết quả:

ngả
Âm Nôm: ngả
Tổng nét: 11
Bộ: nhân 人 (+9 nét)
Unicode: U+2BA0E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngả

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngả tư, ngả nghiêng