Có 1 kết quả:

vẫn
Âm Nôm: vẫn
Unicode: U+2BA8F
Tổng nét: 10
Bộ: khẩu 口 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vẫn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)