Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2BAA5
Tổng nét: 11
Bộ: khẩu 口 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bé xé ra to