Có 1 kết quả:

tớ
Âm Nôm: tớ
Unicode: U+2BAB8
Tổng nét: 12
Bộ: khẩu 口 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tớ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thầy tớ