Có 1 kết quả:

thứ
Âm Nôm: thứ
Tổng nét: 13
Bộ: khẩu 口 (+10 nét)
Unicode: U+2BAD2
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thứ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tha thứ