Có 1 kết quả:

tôi
Âm Nôm: tôi
Unicode: U+2BB2E
Tổng nét: 20
Bộ: khẩu 口 (+17 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tôi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tôi không biết