Có 1 kết quả:

chuồng
Âm Nôm: chuồng
Tổng nét: 8
Bộ: khẩu 口 (+5 nét)
Unicode: U+2BB45
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chuồng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chuồng gà, chuồng trâu, chuồng trại; chuồng tiêu, chuồng xí