Có 1 kết quả:

rặng
Âm Nôm: rặng
Unicode: U+2BB67
Tổng nét: 8
Bộ: thổ 土 (+5 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

rặng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

rặng cây