Có 1 kết quả:

núc
Âm Nôm: núc
Unicode: U+2BB75
Tổng nét: 10
Bộ: thổ 土 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

núc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bếp núc