Có 1 kết quả:

nằng
Âm Nôm: nằng
Tổng nét: 11
Bộ: thổ 土 (+8 nét)
Unicode: U+2BB7F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nằng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nằng nặc