Có 1 kết quả:

thoóng
Âm Nôm: thoóng
Unicode: U+2BBA2
Tổng nét: 13
Bộ: thổ 土 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thoóng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thoóng (thềm nhà)