Có 1 kết quả:

cặp
Âm Nôm: cặp
Tổng nét: 14
Bộ: thổ 土 (+12 nét)
Unicode: U+2BBA5
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cặp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cặp kè