Có 1 kết quả:

be
Âm Nôm: be
Unicode: U+2BBA6
Tổng nét: 15
Bộ: thổ 土 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

be

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)