Có 1 kết quả:

nền
Âm Nôm: nền
Unicode: U+2BBB1
Tổng nét: 17
Bộ: thổ 土 (+14 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nền

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nền tảng