Có 1 kết quả:

hênh
Âm Nôm: hênh
Unicode: U+2BBC6
Tổng nét: 20
Bộ: sĩ 士 (+15 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hênh

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hớ hênh; tênh hênh