Có 1 kết quả:

đứa
Âm Nôm: đứa
Tổng nét: 8
Bộ: tịch 夕 (+5 nét)
Unicode: U+2BBCD
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đứa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đứa ở, đứa trẻ