Có 1 kết quả:

nọc
Âm Nôm: nọc
Tổng nét: 15
Bộ: tịch 夕 (+12 nét)
Unicode: U+2BBD5
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nọc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nọc cổ