Có 1 kết quả:

đưa
Âm Nôm: đưa
Unicode: U+2BBD6
Tổng nét: 15
Bộ: tịch 夕 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đưa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đưa đón; đưa đẩy; đong đưa; đưa võng