Có 1 kết quả:

quên
Âm Nôm: quên
Tổng nét: 16
Bộ: tịch 夕 (+13 nét)
Unicode: U+2BBD7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

quên

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

quên ơn