Có 1 kết quả:

rườm
Âm Nôm: rườm
Tổng nét: 22
Bộ: tịch 夕 (+16 nét)
Unicode: U+2BBD9
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

rườm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

rườm rà