Có 1 kết quả:

phình
Âm Nôm: phình
Unicode: U+2BBE1
Tổng nét: 8
Bộ: đại 大 (+5 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phình

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phình ra