Có 1 kết quả:

toác
Âm Nôm: toác
Unicode: U+2BBE7
Tổng nét: 10
Bộ: đại 大 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

toác

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mở toác