Có 1 kết quả:

vạ
Âm Nôm: vạ
Unicode: U+2BBE8
Tổng nét: 11
Bộ: đại 大 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vạ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vạ (trời)