Có 1 kết quả:

bân
Âm Nôm: bân
Unicode: U+2BBE9
Tổng nét: 12
Bộ: đại 大 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bân

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)