Có 1 kết quả:

rợ
Âm Nôm: rợ
Tổng nét: 13
Bộ: đại 大 (+10 nét)
Unicode: U+2BBF2
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

rợ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mọi rợ