Có 1 kết quả:

bụ
Âm Nôm: bụ
Unicode: U+2BBF5
Tổng nét: 14
Bộ: đại 大 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bụ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)