Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Tổng nét: 20
Bộ: trảo 爪 (+16 nét)
Unicode: U+2BC04
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

gà mờ; gà qué; quáng gà