Có 1 kết quả:

hằng
Âm Nôm: hằng
Tổng nét: 8
Bộ: nữ 女 (+6 nét)
Unicode: U+2BC1F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hằng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hằng nga