Có 1 kết quả:

lẽ
Âm Nôm: lẽ
Tổng nét: 8
Bộ: nữ 女 (+6 nét)
Unicode: U+2BC23
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

lẽ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lẽ mọn, vợ lẽ