Có 1 kết quả:

sao
Âm Nôm: sao
Tổng nét: 10
Bộ: nữ 女 (+7 nét)
Unicode: U+2BC34
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sao

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)