Có 1 kết quả:

đợ
Âm Nôm: đợ
Tổng nét: 13
Bộ: nữ 女 (+11 nét)
Unicode: U+2BC69
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đợ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ở đợ; bán vợ đợ con