Có 1 kết quả:

mợ
Âm Nôm: mợ
Tổng nét: 17
Bộ: nữ 女 (+15 nét)
Unicode: U+2BC8E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mợ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cậu mợ