Có 1 kết quả:

lan
Âm Nôm: lan
Tổng nét: 23
Bộ: tử 子 (+21 nét)
Unicode: U+2BCB4
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

lan

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lan (cháu)