Có 2 kết quả:

chữgiữ
Âm Nôm: chữ, giữ
Tổng nét: 11
Bộ: miên 宀 (+6 nét)
Unicode: U+2BCD8
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

chữ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chữ viết, chữ nghĩa

giữ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giam giữ; giữ gìn; giữ ý