Có 1 kết quả:

ngọt
Âm Nôm: ngọt
Tổng nét: 14
Bộ: miên 宀 (+11 nét)
Unicode: U+2BCF9
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngọt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngọt ngào