Có 1 kết quả:

dối
Âm Nôm: dối
Unicode: U+2BD2C
Tổng nét: 10
Bộ: thốn 寸 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dối

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dối trá, gian dối, nói dối