Có 1 kết quả:

tắm
Âm Nôm: tắm
Unicode: U+2BD2D
Tổng nét: 10
Bộ: thốn 寸 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tắm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tắm (thấp hèn)