Có 1 kết quả:

người
Âm Nôm: người
Tổng nét: 12
Bộ: nhân 人 (+10 nét)
Unicode: U+2BD2E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

người

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

người ta