Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2BD32
Tổng nét: 13
Bộ: thốn 寸 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

truy nã