Có 1 kết quả:

bới
Âm Nôm: bới
Unicode: U+2BD35
Tổng nét: 15
Bộ: thốn 寸 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bới

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)