Có 1 kết quả:

chùa
Âm Nôm: chùa
Unicode: U+2BD36
Tổng nét: 21
Bộ: thốn 寸 (+15 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chùa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đi chùa, chùa chiền, nhà chùa