Có 1 kết quả:

lọi
Âm Nôm: lọi
Unicode: U+2BD37
Tổng nét: 21
Bộ: thốn 寸 (+18 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lọi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lục lọi