Có 1 kết quả:

vừa
Âm Nôm: vừa
Unicode: U+2BD43
Tổng nét: 11
Bộ: tiểu 小 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vừa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vừa đủ