Có 1 kết quả:

têm
Âm Nôm: têm
Unicode: U+2BD49
Tổng nét: 15
Bộ: ấp 邑 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

têm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

têm trầu