Có 1 kết quả:

thuổn
Âm Nôm: thuổn
Unicode: U+2BD5B
Tổng nét: 9
Bộ: thi 尸 (+0 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thuổn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thuổn (kiệt sức)