Có 1 kết quả:

vẽ
Âm Nôm: vẽ
Tổng nét: 12
Bộ: thi 尸 (+9 nét)
Unicode: U+2BD61
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vẽ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)