Có 1 kết quả:

gốt
Âm Nôm: gốt
Unicode: U+2BD62
Tổng nét: 14
Bộ: thi 尸 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

gốt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)