Có 1 kết quả:

chậu
Âm Nôm: chậu
Unicode: U+2BD65
Tổng nét: 14
Bộ: thi 尸 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chậu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)