Có 1 kết quả:

thảy
Âm Nôm: thảy
Unicode: U+2BD67
Tổng nét: 16
Bộ: thi 尸 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thảy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hết thảy